Teletronic logo

TELELOG MÅLESTATION: MKV

Position : 54.xxxxN   11.xxxxE

Teletronic logo

Masnedø

Data fra MKV
Tider i UTC (for dansk sommertid adder 2 timer - for dansk vintertid adder 1 time)

Niveau og vandhastighed 2 døgn
Billede fra målestation

Niveau og vandhastighed 2 uger
Billede fra målestation
Alle tider er i UTC (for dansk sommertid adder 2 timer - for dansk vintertid adder 1 time)


Generet af programmet :  makehtml.exe  @HBJ TELETRONIC Denmark ApS 2009
   email :    info@teletronic.dk